Privacy policy

In het kader van haar activiteiten, verzamelt Jolliette informatie over natuurlijke personen zoals uzelf (ook wel “persoonsgegevens” genoemd). Jolliette hecht een groot belang aan het beschermen van uw privacy en engageert er zich daarom ook toe de informatie die zij over u verzamelt enkel te gebruiken zoals in deze policy uiteengezet. We handelen daarbij in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG” (in het Engels “GDPR” afgekort).  Lees meer